XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

 En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es posen a disposició de la ciutadania els documents següents.

 

 

  • Acta assemblea  22/02/2021 (inclou la liquidació del pressupost 2020 i el pressupost i quotes aprovats per al 2021)