Transparència

 

    Transparència

     

    En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es posen a disposició de la ciutadania els documents següents.