XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

El Museu de la Pell integra el propi museu, l'adoberia Can Granotes (s.XVIII), la secció "L'home i l'aigua" i el Gasògen de Can Pasqual

Maig 2014 | General

El Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia presenta una visió general de l’ús de la pell en diferents cultures, i recull el llegat de la indústria adobera, tan significativa per a la ciutat d’Igualada. L’antiga adoberia de Cal Granotes juntament amb nombroses eines i màquines, són el testimoni dels inicis manufacturers i de la millora constant, fins  la implantació industrial que explica la vigència dels processos productius de les empreses adoberes actuals i la configuració del singular barri industrial del Rec. Pel seu interès fonamental en la conservació, recerca i divulgació del patrimoni relacionat amb el sector adober, aquest museu és secció del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i forma part del Sistema Territorial de seva xarxa de museus.

 
El Museu ocupa dos edificis emblemàtics de la vocació industrial igualadina : la manufactura del cotó i del cuir. Cal Boyer és una antiga fàbrica tèxtil cotonera de finals del segles XIX, fruit del fort creixement de la indústria del cotó que va experimentar Igualada en aquell moment.
 
Cal Granotes és un edifici preindustrial situat al Rec d’Igualada. La seva activitat adobera està documentada entorn el 1763. Actualment és una de les poques adoberies museïtzades a Catalunya i un referent dins el patrimoni industrial català: la visita permet conèixer el sistema tradicional d’adobar la pell, un procés que durava entre 10 i 12 mesos i que actualment es culmina en poc més d’una setmana.