XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

La riquesa aqüífera de Montcada i Reixac

12/01/2017 | General

 La Casa de les Aigües es va convertir en una central d’extracció i bombejament d’aigües captades del cabal subterrani del riu Besòs, davant l’extrema sequera que patia la ciutat comtal el 1878.

L’arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias va posar en marxa un projecte ambiciós i modern per al subministrament d’aigua potable, per fer front a les necessitats d’una ciutat en expansió davant el repte de la construcció de l’Eixample barceloní.

El Parc de les Aigües és el símbol natural de l’aprofitament mil·lenari que es feia de les aigües del Besòs des de Montcada i Reixac per la riquesa aqüífera d’aquest municipi. Per això, acull construccions claus per a l’abastament d’aigua de la ciutat de Barcelona al llarg de la història: el Rec Comtal a l’Edat Mitjana, la Mina de Montcada al segle XVIII, i la Casa de les Aigües, del XIX.

Des de la XATIC, et convidem a visitar el patrimoni de la Casa de les Aigües!