XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Els 150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya

El mNACTEC, juntament amb altres entitats, ha revisat la llista d'elements més importants del patrimoni industrial català

28/10/2015 | General

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), des dels seus inicis, ha estudiat el patrimoni industrial català des d’una vessant històrica i social.

La llista dels 150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya que ha elaborat enguany va començar a fer-se el 1994, quan el mNACTEC, l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), ajuntaments, diverses institucions i particulars relacionats amb el patrimoni industrial van elaborar un llistat amb 75 elements.
 
Tres anys més tard, el mNACTEC va modificar aquella llista i a les IV Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya a Girona el novembre del 1997 es va aprovar el llistat dels 100 elements definitiu.
 
Fins al 2010, quan el mNACTEC, la Comissió de Directors del seu Sistema Territorial, l’AMCTAIC i diferents professionals i particulars van considerar la necessitat d’ampliar i actualitzar aquest llistat i, després d’un treball transversal i conjunt de més de quatre anys, i establint uns criteris determinats i concrets per a la seva selecció, es va arribar a l’actual llistat dels 150 elements del patrimoni industrial català.
 
Criteris de selecció dels 150 elements
  • Àmbits temàtics: La industrialització catalana va incidir en la major part dels àmbits temàtics. Així, com a mínim, trobarem un exemple de totes les àrees temàtiques que han tingut un paper destacat: elements preindustrials, elements industrials i elements de serveis i obra pública.
  • Diversitat geogràfica: Els elements s’ubiquen de forma descentralitzada per la major part del territori català.
  • Autenticitat: Es considera prioritari que l’element conservi la major part dels seus components arquitectònics i/o tecnològics, i que la configuració i l’estructura hagin estat molt poc alterats, modificats o deteriorats.
  • Testimoniatge industrial, històric, social i arquitectònic: L’element és un referent a nivell nacional, comarcal o local, a la vegada que singular per la tipologia, l’estil i l’autoria. 
  • Valor estètic i artístic: El patrimoni industrial és l’exemple més autèntic de la relació que es pot establir entre l’element patrimonial com a obra d’art i l’usuari d’aquesta obra d’art.