XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

De la idea a l’objecte. Fem un objecte en pell!

Curs 2020 - 2021 | Igualada | Batxillerat,Estudis Professionals

Activitat centrada en un taller de marcat caràcter procedimental seqüenciat, on els alumnes s'esmercen en el bon ús dels materials i de les eines emprades, alhora que es treballen la creativitat

 

Activitat interdisciplinària que aplega continguts d’àrees tan diverses com tecnologia, educació visual i plàstica, projectes o emprenedoria, per experimentar el procés de creació d’un objecte en pell.

Ens adaptem als treballs transversals que es puguin fer a l’aula d’acord amb els educadors del centre.

Taller Posarem en pràctica l’elaboració d’un objecte de consum propi: una funda de mòbil, d’ulleres, porta- monedes,... tot aplicant diversos procediments propis del treball artesà amb la pell: mesurar, fer un patró, tallar, encolar, perforar i cosir.

El contingut del taller, també, es pot adaptar a les necessitats del grup.

Espai: Sala Un univers de pell i Espai taller

Tipus d’activitat: visita i taller

Durada de l’activitat: 3 h Preu: 4 € / alumne