XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

L’aigua i les màquines

Curs 2020 - 2021 | Igualada | Educació Primària,Educació Secundària

Activitat relacionada amb l'aigua en diversos àmbits de la vida quotidiana i com a recurs energètic. S'aborden continguts relacionats amb objectes tecnològics de base mecànica, màquines i mecanismes,

 

Visita Com aprofitem l’aigua de la natura? Al llarg del temps s’han inventat enginys de tota mena per obtenir-la i per treure’n el màxim rendiment, sigui en l’agricultura, en la vida quotidiana o com a font d’energia.

A la sala L’home i l’aigua ens endinsa- rem en aquests aspectes i al canal d’experimen- tació posarem en funcionament diverses maque- tes d’enginys hidràulics.

Amb els alumnes més grans acabarem la visita davant la màquina de vapor per conèixer el seu funcionament. Taller Experimentarem amb les pressions hidroestàtica i atmosfèrica tot construint una font d’Heró amb materials de proximitat. Aquest enginy és una màquina hidràulica inventada pel físic, matemà- tic i enginyer Heró d’Alexandria, el s. I dc. Aquest invent va definir les bases per al primer motor de vapor.

Espai del Museu: Sala L’home i l’aigua i Espai taller (opcional)

Tipus d’activitat: visita dinamitzada i taller (opcional)

Durada de l’activitat: 1 h visita + 1 h taller (opcional)

Preu: 1,70 € / alumne 4,00 € / alumne amb taller (opcional)