XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Debats de l'Obrador

Permanent | Mataró | Educació Secundària,Batxillerat

Aquesta activitat té el debat com a nucli de treball. Mitjançant un diàleg entre docents, alumnes i educador, es convidarà a debatre sobre alguns dels aspectes que defineixen els joves del segle XXI.

Durada: 2h

Preu taller més visita: 100€ grup, màxim 25 alumnes

Objectius:
– Comparar alguns dels àmbits propis de la societat del modernisme (oci, treball, vida a la ciutat, educació, etc.) i comparar-los amb la societat del segle XXI.
– Identificar alguns canvis i continuïtats existents entre els ideals del modernisme i alguns dels valors i realitats del jovent del segle XXI.
– Reflexionar sobre les opcions, els vincles, les oportunitats i els obstacles que tenen els joves avui amb la societat del segle XXI.

Metodologia
Aquesta activitat té el debat com a nucli de treball. Mitjançant un diàleg entre docents, alumnes i educador, es convidarà a debatre sobre alguns dels aspectes que defineixen els joves del segle XXI. A partir d’una dinàmica col·laborativa en què els joves seran convidats a partir de manera activa, es realitzarà una radiografia sobre els reptes del jovent avui, amb un conjunt de propostes concretes fetes per ells mateixos sobre el seu encaix en la societat actual.

Es tracta d’una activitat que ofereix un espai de reflexió, des de l’obrador modernista, amb un intent d’aprofundir en aspectes d’interès dels joves.