XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Joc de rol: La Mina virtual

Permanent | Cercs | Educació Primària,Educació Secundària

Un recurs d’última generació.

L’activitat és un joc de rol didàctic i innovador, que incorpora tècniques desenvolupades en entorns audiovisuals, interactius i virtuals però en un context significatiu: l’antic taller de Museu de les Mines de Cercs.  Aquest espai, on es conserva una part de la col·lecció del Museu, es transforma gràcies als recursos de virtualitat en una mina.  Així, per exemple, els alumnes simulen que exploten la mina accionant un minador virtual, o l'apuntalen virtualment.  Les projeccions interactives de gran format i els recursos espectaculars aporten una gran versemblaça a les accions.

Les projeccions interactives de gran format i els recirsos espectaculars aporten una gran versemblança a les accions.

Reserva prèvia per a grups.

Durada: 1h

Preu: 4€ per persona