XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Una Mina de Records

Permanent | Cercs | Educació Especial,Educació Primària,Educació Secundària,Batxillerat,Estudis Professionals

Es tracta d’un taller d’història oral en què els miners que van treballar a les mines de carbó del Berguedà ens explicaran les seves experiències a la mina.

Amb els objectius de conscienciar sobre la importància del patrimoni industrial en la història del nostre país, reconèixer el valor de les fonts orals per reconstruir el passat, fer una primera aproximació a la feina de la mina.

Reserva prèvia per grups.

Durada: 1 hora

Preu: 67€