XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Taller d’escultura de gegants i figures festives Toni Mujal (Cardona)

Artesania

El Taller d’escultura Toni Mujal és un taller especialitzat en construcció de gegants, nans i tot tipus de bestiari i figures festives.

En funcionament des de l’any 1982, aquest taller s’ha especialitzat en tot tipus de treballs:

-Construcció de gegants
-Gegantons i bestiari infantil
-Construcció de nans
-Construcció de bestiari
-Restauració de tota classe de figures
-Reproducció de tota classe de figures
-Visites pedagògiques i especialitzades

Procés de construcció d'una peça

Abans de començar es fa un projecte especificant quines seran les característiques de l’obra a construir: la mida de la figura, la indumentària, els complements, els materials, etc. És el que es farà un cop aprovat.

Per construir la peça es modela una escultura original de la peça i es reprodueix mitjançant un motlle.  Abans de la seva reproducció definitiva, es fa una visita al taller per tal de donar-hi el definitiu vist-i-plau.
Treballem amb tot tipus de materials, sempre lleugers i resistents.

Seguidament, es munta el bust, el cos i els braços. Es pinten el bust i els braços. Un cop acabat, s’hi afegeix el cavallet, de fusta o alumini segons preferències, i es procedeix a confeccionar el vestuari.  S’hi acoblen els complements necessaris: objectes a les mans, bijuteria, perruques (si s’escau), barrets, corones, etc.

ACTIVITATS

Visita del Taller d’escultura Toni Mujal. On es veurà i experimentarà el procés de construcció d’un gegant i s’aprendrà a ballar el ball de gegants.

PÚBLICS

-Escoles d’educació infantil i primària.
-Públic general. Grups fins a 25 persones.

 

 
Cardona - Taller Toni Mujal - Gegants
Cardona - Taller Toni Mujal - Nens al Taller
Cardona - Taller Toni Mujal - Drac
Cardona - Taller Toni Mujal - L´Avi
Cardona - Taller Toni Mujal - Tovogan
Passeig Mossèn Joan Riba, 34
08261 Cardona
686027164
Dilluns a divendres preu de la visita: 100 € Dissabte preu de la visita: 120€

Visites concertades tot l’any de dilluns a dissabte.

No es fan visites els mesos de desembre, gener i agost