XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Torre de l'amo de Viladomiu Nou - Centre d'Interpretació de les Colònies Tèxtils (Gironella)

Textil

La Torre de l'Amo de Viladomiu Nou és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local, construït en els seus inicis com a residència dels propietaris de la colònia tèxtil Viladomiu.

És un habitatge construït al bell mig de la colònia de Viladomiu Nou, estructurat en planta baixa i pis, de planta rectangular precedit per un petit jardí. La façana principal està orientada a ponent i la coberta és a quatre aigües amb teula àrab amb un cos sobresortint de perfil poligonal amb barana balustrada de pedra que coincideix amb l'escala senyorial. El parament és de pedra unit amb morter i maó a les cantonades. Les obertures són allindades, amb algunes motllures i a la part superior del primer pis, una sanefa de motius circulars. A llevant trobem una galeria porxada que domina la vista del riu i de la fàbrica. Els elements decoratius, molt simples són fruit d'un eclecticisme no gaire rigorós.

Per la seva estructura, la Torre de Viladomiu Nou és semblant a una gran masia amb galeries, que consta de tres cossos -el central més ample que els laterals- i una sala central al pis. Igual com la fàbrica i l'església de la colònia, l'edifici de la torre és fet amb pedra calcària, que obtenien de les pedreres obertes a tocar del Llobregat.

 

 

AVANTATGES CLUB XATIC

Entrada reduïda.

 
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
08680 Gironella
608222525 / 93825068
Durada d'1 hora i 15 minuts Entrada general 6 euros Entrada reduïda 4 euros (Estudiants, major de 65 anys, docents, carnet cultura del Berguedài grups majors de 15 persones).

HORARIS

Gener, febrer, octubre, novembre i desembre
 Dissabtes, diumenges i festius de 14h a 17h
 Visites: 14h, 15h i 16h


 Març, abril, maig, juny, juliol i setembre 
 Dissabtes, diumenges i festius  de 16h a 19h
 Visites: 16h, 17h i 18h


 Agost 
 Dilluns, dissabtes, diumenges i festius de 10h a 13h i de 17h a 19h 
 Visites: 10h, 11h, 12h, 17h i 18h


 Fora d’aquests horaris només visites concertades