XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya
Per descobrir com vivien, fa cent anys, els amos de les colònies tèxtils del Llobregat, es pot visitar la torre dels antics propietaris de la colònia de Viladomiu Nou.
El Centre d’Interpretació de l’església de Cal Pons, a través de tres espais museïtzats, dóna a conèixer el paper que va jugar l’església en la consolidació del sistema de colònia industrial a Catalunya
La visita a la Colònia Vidal de Puig-reig ens permet copsar com es treballava i es vivia en una colònia industrial de principis de segle.
Els orígens de l’Ametlla de Merola es remunten a l’antic molí propietat de de Josep Comes i Ametlla, de qui pren el nom la colònia i qui l’any 1854 el vengué a un empresari de Balsareny, Francesc Sunyer, per construir-hi una petita fàbrica.
El telefèric de la Vall Fosca es va instal·lar el 1979 per la construcció de la central reversible de Sallente.
Cal Pons, construïda entre 1875 i 1900, és una colònia que destaca per la monumentalitat dels seus edificis més simbòlics