XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya
La visita a la Colònia Vidal de Puig-reig ens permet copsar com es treballava i es vivia en una colònia industrial de principis de segle.
Els orígens de l’Ametlla de Merola es remunten a l’antic molí propietat de de Josep Comes i Ametlla, de qui pren el nom la colònia i qui l’any 1854 el vengué a un empresari de Balsareny, Francesc Sunyer, per construir-hi una petita fàbrica.
Cal Pons, construïda entre 1875 i 1900, és una colònia que destaca per la monumentalitat dels seus edificis més simbòlics
El Centre d’Interpretació de l’església de Cal Pons, a través de tres espais museïtzats, dóna a conèixer el paper que va jugar l’església en la consolidació del sistema de colònia industrial a Catalunya
Per descobrir com vivien, fa cent anys, els amos de les colònies tèxtils del Llobregat, es pot visitar la torre dels antics propietaris de la colònia de Viladomiu Nou.