Manufactura

Saboneria Casa Duran

Sabadell

Data del segle XVIII. Conserva les estructures relacionades amb la fabricació del sabó: dipòsits, caldera, i la galeria d’assecatge amb àmplies arcades.

La casa Duran del Pedregar es va construir entre 1578 i 1606. més endavant, entre els segles XVIII i XIX, s’hi afegeix la fabrica de sabó, en un cos quadrangular annex, fruit de l'interès d'Antoni Duran i Costa per aprofitar l'oportunitat de negoci de la indústria sabonera, donat que la manufactura tèxtil catalana utilitzava el sabó per blanquejar les empeses de cotó i desengreixar els draps de llana, i també els nous corrents higienistes, que promovien l'ús del sabó a la higiene personal.

Al segle XVII, en aquesta part  de la casa, hi havia un tint del que probablement s’aprofitaren algunes estructures per a la saboneria.

Les intervencions arqueològiques han localitzat les diferents estructures que servien per a la fabricació del sabó: el pou d'on s'obtenia l'aigua i que possiblement estava connectat amb el pou del Pedregar; dipòsits per emmagatzemar les matèries necessàries per a la fabricació del sabó: lleixius de diferents graduacions, oli, etc.; la caldera amb una fogaina a sota, dipòsits d’assecatge de la pasta de sabó i conductes per extreure les aigües residuals.

La fàbrica de sabó va ser ampliada amb l'aixecament d'un edifici de nova planta al pati que hi havia a la cantonada dels carrers del Pedregar i Sant Joan, on es van habilitar més instal·lacions productives a la part de baix, mentre que la primera planta, que va ser tancada amb una façana formada per grans arcades de peces de terra cuita, servia per guardar i assecar les pastilles de sabó.

Com arribar-hi

  • Cotxe: carrer del Pedregar, 7
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, parada Sabadell Plaça Major
  • Renfe, parada Sabadell Centre