XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Urbaniz'Art

Permanent | Mataró | Educació Infantil,Educació Primària

Taller que permet als més petits treballar i manipular diferents materials relacionats amb el procés de creació, observar-ne el seu ús a l’època, i veure’n la seva evolució fins a l’actualitat.

Durada: 2h

Preu taller més visita: 100€ grup (màxim 25 alumnes)

Objectius:
– Identificar diversos materials propis del procés creatiu de l’artista modernista.
– Conèixer alguns dels elements més destacats a nivell d’art i urbanisme modernista propis de la Casa Coll i Regàs.
– Conèixer diferents materials emprats en el procés de creació en època modernista, i comparar-los amb materials actuals.
– Observar i reflexionar sobre la funcionalitat i l’evolució d’alguns dels espais urbans des del modernisme fins a l’actualitat.

Metodologia Taller que permet als més petits treballar i manipular diferents materials relacionats amb el procés de creació, observar-ne el seu ús a l’època, i veure’n la seva evolució fins a l’actualitat.

Una vegada visitada la casa i descoberts els materials de construcció i decoració així com les seves estances, els infants podran crear els seus espais urbans amb diversos materials i elaboraran un treball creatiu conjunt per donar resposta als reptes plantejats pel monitor.