XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Materialitz’ART

Permanent | Mataró | Educació Primària,Educació Secundària

El taller girarà a l’entorn de la creació personal dels artistes modernistes i de com aquest procés creatiu ha estat reajustat en clau del segle XXI per donar un nou sentit al disseny de productes.

Durada: 2h

Preu taller més visita: 100€ grup (màxim 25 alumnes)

Objectius
– Identificar els passos del procés creatiu de l’artista modernista, revisat en perspectiva actual.
– Conèixer alguns dels elements més destacats a nivell d’art modernista propis de la Casa Coll i Regàs.
– Conèixer diferents materials emprats en el procés de creació en època modernista, i comparar-los amb materials actuals (p.e., creació de productes amb impressores 3D).
– Dissenyar un nou producte per cobrir una necessitat present o futura.

Metodologia
El taller girarà a l’entorn de la creació personal dels artistes modernistes i de com aquest procés creatiu ha estat reajustat en clau del segle XXI per donar un nou sentit al disseny de nous productes i obres. Inicialment, es farà una breu visita interactiva per alguns dels espais de la Casa Coll i Regàs, plantejant alguns interrogants sobre les bases del procés creatiu durant el modernisme. Amb la creació de prototipus de nous dissenys (productes), el taller permetrà reflexionar, de manera transversal, sobre el procés creatiu i la seva revisió des del punt de vista del segle XXI.