XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya

Com ens hem vestit? Edad Mitjana

Curs escolar | Terrassa | Educació Primària

En aquesta versió del taller, els alumnes treballen la indumentària de les diverses classes socials medievals, distingint els teixits, les formes i les decoracions.

Més tard hauran de treballar de forma plàstica amb mostres de roba per reproduir els vestits d’una pagesa, un monjo i una parella de nobles medievals.