Visites guiades

Signem Musues. Visita inclusiva. Descobreix les curiositats de la Farinera

2 d'abril de 2022

Activitat no permanent

El museu es suma al projecte Signem Museus. Es tracta d’un projecte de co-creació que ofereix visites guiades inclusives realitzades per persones sordes signants en Llengua de Signes Catalana (LSC) als museus catalans. 

El guia serà en Sergio Cuadros, enginyer electrònic i automàtic. En ser persona sorda signant, la faràn en la seva llengua materna, la LSC. A la vegada, per fer-ho accessible a tothom, l’acompanyarà una persona intèrpret que posarà veu perquè també les persones oïdores puguin seguir les visites, a més de facilitar la lectura labial per a les persones sordes oralistes, que alhora en podran llegir la transcripció. 

Hora: 11h

Info & Reserves: lsc.reservavic@gmail.com

Activitat gratuïta

Organitza: MNACTEC,  Departament de Cultura, Ecomuseu Farinera i Ajuntament de Castelló d’Empúries

Horari: 11
Durada: 1.30h
Idioma: Llengua de Signes i Català
Preu: Gratuït
Avantatges Club Xatic
Gratuït
Accesibilitat: Si
Lloc:
Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries
Correu electrónic: lsc.reservavic@gmail.com