H2O! Gestiona l’aigua de tota la ciutat

Permanent

Joc online per conèixer les etapes del cicle integral del aigua en una ciutat.

Ets capaç de gestionar l’aigua de tota una ciutat i tots els recursos que se’n deriven?

H2O, el joc online del cicle integral de l’aigua, proposa crear i ampliar les infraestructures necessàries a mesura que la ciutat creixi, i fer front, així, als reptes tècnics i mediambientals que sorgiran.

I ves amb compte, que les peticions de la població s’hauran de’estar satisfertes en tot moment!

Aquest joc en línia de gestió de recursos té com a objectiu mostrar la complexa xarxa de subministrament d’aigua que necessiten les ciutats d’avui en dia.

Els usuaris d’H2O aprendran a planificar-ne la distribució i a garantir-ne l’abastaiment