XATIC Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Marca Catalunya
Les colònies tèxtils del Llobregat, antigament, estaven unides entre elles per diversos camins, avui recuperats a través d’una ruta de 28 km que comunica Cal Rosal (a prop de Berga) amb l’Ametlla de Merola (Puig-reig).
Des de la colònia de Viladomiu Vell (Gironella) es pot fer caminant un recorregut de 3 km que permet conèixer l'entorn fluvial d'aquesta colònia tèxtil en particular i entendre
La visita a la Colònia Vidal de Puig-reig ens permet copsar com es treballava i es vivia en una colònia industrial de principis de segle.
Itinerari per descobrir la història i el patrimoni d’una colònia tèxtil que conserva, encara, una gran activitat i vitalitat social i cultural.
El Centre d’Interpretació de l’església de Cal Pons, a través de tres espais museïtzats, dóna a conèixer el paper que va jugar l’església en la consolidació del sistema de colònia industrial a Catalunya
Cal Pons, construïda entre 1875 i 1900, és una colònia que destaca per la monumentalitat dels seus edificis més simbòlics
Per descobrir com vivien, fa cent anys, els amos de les colònies tèxtils del Llobregat, es pot visitar la torre dels antics propietaris de la colònia de Viladomiu Nou.